PVC

PVC podlahové krytiny patří k těm nejdéle "sloužícím" podlahovinám na trhu a byly vytvořeny jako alternativa ke svému předchůdci přírodnímu linoleu. Právě z důvodů jeho podobnosti (ať již dekorové či užitnými vlastnostmi) se v česku pro tento materiál od prvopočátku vžil neoficiální, ale všem známý název - lino.

Obecně lze říci, že se hlavně s ohledem na jeho tzv. zátěžovost dělí PVC na bytové a objektové neboli komerční. V případě bytového je kladen důraz spíše na komfort a zajímavé dekory, kdežto v případě toho objektového je na prvním místě jeho odolnost.

Dále se PVC dělí na homogenní a heterogenní, kdy každé nachází svoje hlavní uplatnění v trošku jiné sféře občanské, ale hlavně komerční výstavby.

Díky novým technologiím výroby jsou dnešní možnosti, zejména co se dekorů týče, téměř nevyčerpatelné a v podstatě každý den jsou uváděny na trh nové a nové designy.

PVC se navíc vyrábí v různých šířkách a to od 1,5m až do 5m, tudíž lze až 90% běžných obytných místností a kanceláří pokrýt bez nutnosti napojování.