LINOLEUM

Vznik přírodního linolea ( také pod názvem marmoleum ) se datuje k roku 1863. Od té doby bylo střídavě na vrchlu své slávy (20. a 30. léta 19. století) a střídavě bylo odepisováno (60.a 70. léta minulého století) a to z důvodů obrovské vlny nově vznikajících PVC podlahovin.
Následně koncem minulého století se tento tradiční materiál vrátil zpět do popředí zájmu nejen architektů, ale také široké veřejnosti.
Od té doby obliba přírodního linolea nejenomže neklesá, ale ba naopak se stává čím dál žádanější.
Je to dáno několika dobrými důvody a to např. jeho využitelností, která začíná v domácnosti, přes sféru zdravotnictví a kanceláří a končí u sféry komerčních postor s nejvyšší zátěží.
Dalším důvodem je jeho ušlechtilý původ - linoleum je tvořeno z přírodních obnovitelných surovin, (lněný olej, dřevitá a korková moučka, vápenec, přírodní barviva).
Také je nutné zmínit asi největší výhodu přírodního linolea a tou je velmi dlouhá životnost (až 50 roků a více).